רבי שמעון בן נתנאל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבי שמעון בן נתנאל הכהן היה תנא בדור השני, מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שאמר עליו כי הוא "ירא חטא" (משנה אבות ב ח). חתנו של רבן גמליאל הזקן (תוספתא עבודה זרה ג י).

לשאלתו של ריב"ז "איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם?" ענה רבי שמעון "הרואה את הנולד", והדרך הרעה שיתרחק ממנה האדם היא "הלווה ואינו משלם" (משנה אבות ב ט).

מלבד זה, המאמר היחיד שנשאר ממנו הוא: "הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא" (שם יג).

קברו[edit]

קבר רבי שמעון בן נתנאל, לא הוסמך על ידי האריזל אבל טוענים שהוא קבור בטבריה, ליד רבו ו4 תלמידי רבו.