רבן גמליאל הזקן

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

רבן גמליאל הזקן היה מגדולי התנאים בדור הראשון, נשיא ישראל, בנו של שמעון ובן בנו של הלל הזקן (בבלי שבת טו עא). התחיל לכהן כנשיא כששים שנה לפני החורבן. על פי ספר הערוך, היה הראשון שנקרא "רבן" ("ערוך" ערך שמעון בן הלל הזקן), וכינויו "הזקן" בא לו על מנת להבדילו מבן בנו, רבן גמליאל דיבנה (סתם ר"ג בש"ס הוא לרוב ר"ג דיבנה). התקין תקנות "מפני תקון העולם" (בבלי גיטין לב ב). מימות משה ועד ימיו, למדו תורה בעמידה "משמת רבן גמליאל הזקן ירד חולי לעולם, והיו למדין תורה מיושב, והיינו דתנן: 'משמת רבן גמליאל הזקן בטל כבוד התורה" (בבלי מגילה כא ע"א). בתו נישאה לרבי שמעון בן נתנאל (תוספתא עבודה זרה ג). נפטר שמונה עשרה שנה קודם החורבן ("ספר יוחסין"). בנו הוא רבן שמעון בן גמליאל הזקן, מעשרת הרוגי מלכות.

הקודם:
רבן שמעון בן הלל
שושלת נשיאי הסנהדרין הבא:
רבן שמעון בן גמליאל הראשון