רב עוירא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search
רב עוירא
דור דור שני לאמוראים אמוראי בבל בבלי
רבותיו רבי יוחנן
חבריו רבי אבהו
תלמידיו בית מדרש=

רבי עוירא היה אמורא בדור השלישי והרביעי לאמוראי ארץ ישראל, תלמידו של רבי יוחנן, וחבירו של רבי אבהו.

רבי עוירא מוזכר בתלמוד כשהוא דן עם רבי יוחנן בהלכה‏[1], וכחבירו של רבי אבהו ורבי חלבו, גם הוא תלמידו של רבי יוחנן. מרבה להביא דרשות בשם רבי אמי ורבי אסי.

יש להבדיל בינו לבין רב עוירא אחר, אמורא בבלי, שמוסר מאמרים בשם רבא[2].

מדרשותיו[edit]

דרשותיו המוזכרים בתלמוד, נפתחים תמיד במילים הבאות: דרש רבי עוירא, לפעמים אמר בשם רבי אמי, ולפעמים בשם רבי אסי[3]

 • "אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה: רבונו של עולם, כתוב בתורתך: "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד", והלא אתה נושא פנים לישראל, שנאמר: ישא ה' פניו אליך?! - אמר להם, וכי לא אשא פנים לישראל, שכתבתי להם בתורה "ואכלת ושבעת וברכת", והם מדקדקים על עצמם עד כזית ועד כביצה‏[4]."
 • "מאי דכתיב‏[5] כה אמר ה' אם שלמים וכן רבים וכן נגוזו ועבר וגו' אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין יעשה מהן צדקה, וכל שכן כשהן מרובין‏[6]."
 • "כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט שנאמר‏[7] רוֹמּוּ מְּעַט, ושמא תאמר ישנו בעולם תלמוד לומר וְאֵינֶנּוּ ואם חוזר בו נאסף בזמנו כאברהם אבינו, שנאמר וְהֻמְּכוּ כַּכֹּל יִקָּפְצוּן, כאברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו וּכְרֹאשׁ שִׁבֹּלֶת יִמָּלוּ‏[8]."

קישורים חיצוניים[edit]

הערות שוליים

 1. בבלי בבא בתרא כט ב
 2. חולין מב ב, בבא בתרא קלא ב
 3. במאמרים הבאים מוזכרים המילים הבאים: "דרש רב עוירא זימנין א"ל משמיה דרב אמי וזימנין אמר לה משמיה דרב אסי". משמעות המילים - לפעמים אמר בשם רבי אמי, ולפעמים בשם רבי אסי.
 4. ברכות כ ב
 5. נחום א, יב.
 6. גיטין ז א
 7. איוב כד כד
 8. סוטה ה א