שאלות ותשובות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שאלות ותשובות (שו"ת) הוא אוסף של שאלות ותשובות הלכתיות שכונסו לקובץ אחד. השאלות נשאלות ע"י הציבור, ונענות ע"י רב בצירוף נימוק ולעיתים עם משא ומתן הלכתי. במהלך הדורות הצטברו ספרי שאלות ותשובות רבים, שנעשו לתחום גדול וחשוב בספרות ההלכתית.

התפתחות השו"ת בסקירה היסטורית[edit]

פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לויקישיבה ולהשלים אותו.

כבר בתקופת האמוראים נשלחו שאלות הלכתיות בין האמוראים בין א"י לבבל. התכתבות כזאת התקיימה בין ר' יוחנן לרב ושמואל (בבלי חולין צה, ב).

ספרות השו"ת כתופעה מקיפה החלה בתקופת הגאונים, אז יהודים מארצות הגולה שלחו שאלות לגאוני סורא ופומבדיתא. שאלותיהם היו ספקות הלכתיים, וכן שאלות בענייני מקרא, מסורת ואמונה. היו אף שפנו בבקשה אל גאוני בבל שישלחו אליהם פירוש לפרק או מסכת. התשובות שניתנו לשאלות ע"י הגאונים היו קצרות - לפעמים רק מילה או שתים, או ארוכות - עד כדי ספר שלם, המכיל בתוכו פירוש למסכת שלמה, או עניין מסוים. הידועים מבין שולחי התשובות - רב סעדיה גאון, רב שרירא גאון, ובנו רב האי גאון. מתקופת הגאונים שרדו רק מעט מתשובות הגאונים, ונאספו בקבצים שנקראים "תשובות הגאונים".

בתקופת הראשונים עם הקמת מרכזי תורה שונים במזרח ובמערב התרחבה ספרות השו"ת. תוכן התשובות מפורט יותר וכלל דיון הלכתי ומשא ומתן בסוגיות שונות ואף בתשובות גאונים. בתקופה זו ישנם לראשונה חילופי תשובות בין רבנים ממקומות שונים המתכתבים ביניהם כדי ללבן ולחזק את פסקיהם. בתשובות הראשונים קיימים חילוקי הדעות רבים, לעומת תשובות הגאונים בהם חילוקי הדעות מועט, כיוון שהקפידו שלא יפנו אותה שאלה לשתי ישיבות. שולחי תשובות ידועים - רבנו גרשום "מאור הגולה", רי"ף, רמב"ם, רש"י, רא"ש, ורשב"א.

השו"ת כמקור מידע היסטורי[edit]

מתוך המכתבים שנשלחו אל גדולי התורה ניתן ללמוד דרך אגב על אורח חיי היהודים בארצות הגולה, ולהבין מתוך השאלות והספקות את המציאות שבה היו חיים, את המאורעות שעברו עליהם, וכן ללמוד על מסורות ומנהגים, תקוות ושאיפות שהיו אצל היהודים.


ספרי שו"ת מרכזיים[edit]

ראשונים[edit]

אחרונים[edit]

פוסקי זמננו[edit]

קישורים חיצוניים[edit]

אתרי שו"ת[edit]