שמעון הפקולי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

שמעון הפקולי היה תנא בדור השני. הוא סידר לפני רבן גמליאל דיבנה את תפילת שמונה עשרה (ברכות כח ב). כינויו "הפקולי" מעיד, על פי רש"י, על מקצועו: מוכר צמר גפן. הרמב"ם מביא בפירושו למסכת אבות מביאו כדוגמה לחכמים שהתפרנסו ממלאכה ולא מלימוד התורה שלהם.

קטגוריה.גדולי וחכמי ישראל