תרומה גדולה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חלק מן התבואה והפירות שמפרישים לכהנים.


שיעורה[edit]

מן התורה אין לתרומה גדולה שיעור ואפילו חיטה אחת פוטרת את כל הכרי; אבל חכמים נתנו בה שיעור: עין בינונית - אחד מחמישים; עין טובה - אחד מארבעים; עין רעה - אחד משישים.


אכילתה[edit]

תרומה גדולה, אינה מותרת באכילה אלא לכהנים טהורים וכשהיא טהורה. אסור לקלקלה ולטמאה.


בימינו[edit]

בזמן הזה, שהכהנים אינם רשאים לאוכלה מפני הטומאה ומפני שמחזיקים כהנים בייחוסם אפילו רק על סמך עדות עצמם, לכן: א. מפרישים כל שהוא כדין תורה; ב. לא נותנים את התרומה לכהנים, אלא קוברים אותה. אפשר גם להשליכה לאשפה, אך צריך לעטוף אותה היטב כדי שלא לבזותה. אם היא טמאה, עדיף לשורפה.