תרומת מעשר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

עשירית שהלויים מפרישים לכהנים מן המעשר הראשון שניתן להם.


אכילתה[edit]

"תרומת מעשר" - אינה מותרת באכילה אלא לכהנים טהורים וכשהיא טהורה.


בימינו[edit]

בזמן הזה - הואיל ואין הכהנים רשאים לאוכלה מפני הטומאה, והואיל והמעשר אינו ניתן ללוי, לכן: א. הבעלים מפרישים עשירית מהמעשר הראשון; ב. את תרומת המעשר קוברים או עוטפים היטב ומשליכים לאשפה, כדין "תרומה גדולה".