ברכת מציב גבול אלמנה

"הרואה בתי ישראל בישובן אומר: ברוך מציב גבול אלמנה", פרטי הדינים של ברכה זו

נפתלי פרידמן
* נוסח הברכה הוא "ברוך אתה ה' ... מציב גבול אלמנה".
* יש לברך בכל יישוב קבע חדש שיש בו בית כנסת קבוע, גם בערים גדולות. במאחז שאינו יישוב בר קיימא- יברך בלי שם ומלכות.
* את הברכה יש לברך בכל יישוב ועיר פעם אחת בלבד. גם אם עברו הרבה שנים מהפעם האחרונה שביקר שם.
* מברכים גם על יישוב או עיר שקיימים הרבה שנים, אם לא היה שם מעולם.
* אין לברך על יישוב שרואים מרחוק, אלא דווקא כשנמצאים בתוך היישוב, ונהגו לברך את הברכה בבית הכנסת של היישוב.
* אם אדם עובר באותו יום בהרבה יישובים חדשים- עליו לברך על כל יישוב ויישוב.

מקורות הדינים:
ברכת מציב גבול אלמנה- הרב דב ליאור
מציב גבול אלמנה על מאחז- הרב דב ליאור
מציב גבול אלמנה- הרב דב ליאור
ברכת מציב גבול אלמנה בזמן הזה- הרב יעקב אריאל
ברכת "מציב גבול אלמנה"- הרב יעקב אריאל
ברכות הראיה על מקום המקדש- הרב אליעזר מלמד

חיפוש כתבות
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il