שאל את הרב

  • הלכה
  • שאלות כלליות

באיזה גודל צריכה להיות הציצית?

undefined

הרב דניאל קירש

ב ניסן תשפ"ג
שאלה
1. למה יש את המידות של הציצית(חזו"א והגר"ח נאה)? 2. והאם נער בר מצווה חייב ללבוש את המדות הללו למרות שהם גדולות על גופו? 3. אפשר לקיים מצוות ציצית בכך שמתעטפים בטלית בתפילה?
תשובה
שלום וברכה, 1. למעשה צריך שהציצית יהיה 36 ס"מ לפניו ו36 ס"מ לאחוריו. אפרט: שיעור טלית קטן שחייב בציצית הוא בשיעור שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו של קטן (שולחן ערוך, סימן טז). דנו הפוסקים כמה הוא שיעור זה. המשנה ברורה כתב שצריך לפחות שלשת רבעי אמה מכל צד, ופחות מזה יש ספק ברכה לבטלה. כמה זה שלשת רבעי אמה בסנטימטר? נחלקו החזון איש והגר"ח נאה כמה ס"מ יש באמה. (יסוד המחלוקת הזאת היא סוגיא גדולה שמבוססת בין השאר על דברי הרמב"ם שכתב שכלי שמכיל שיעור חלה שזה מ"ג ביצים וחומש מכיל 520 דרהם). לדעת החזון איש שלשת רבעי אמה הם 43.2 ס"מ. לדעת הגר"ח נאה שלשת רבעי אמה הם 36 ס"מ). למעשה ניתן להקל ולעשות ציצית באורך שלשת רבעי אמה כשיעור הגר"ח נאה, בהתחשב בדעות המקילות ללבוש ציציות אפילו בשיעורים קטנים יותר (ראה לקמן). אגב, החזון איש עצמו סבור שיש לעשות ציציות בגודל אמה לכל צד ואמה רוחב שזה כ60 על 60 ס"מ. 2. לכתחילה כן. אולם המקילים ללבוש ציציות קטנות יותר ואף מברכים על הציצית יש להם על מה לסמוך. כך נהגו רבים והפוסקים נתנו כמה טעמים להסביר את המנהג הזה (ראה מנחת אשר במדבר סימן לו, אות ד). 3. מי שיש לו בגד של ארבע כנפות חייב בציצית כל היום, ונהגו ישראל ללכת תמיד עם בגד של ארבע כנפות עם ציצית כדי לזכות בקיום המצווה. אולם מי שיש לו ציצית בשיעור קטן ויש ספק על הברכה נכון לברך על הטלית ולפטור בברכה את הציצית (משנה ברורה סי' טז, ס"ק א). מקורות והרחבה: 1. המשנה ברורה לא כתב מהו הרוחב המינימלי של הציצית. הוא הביא (ס"ק ד) את דעת הדרך חכמה שכתב שמספיק חצי אמה ברוחב. אולם המשנה ברורה נקט שזה שיעור קטן מדי. דעת המהר"ח פלאג'י (שהמשנה ברורה סמך על דבריו בעניין האורך – שלשת רבעי אמה, כמבואר בשער הציון ס"ק ח) כתב ששיעור המינימלי לרוחב הוא שלשת רבעי אמה. דעת החזון איש שאם עושים אמה לרוחב ניתן להסתפק בשיעור שלשת רבעי אמה לכל צד באורך. ראה בפסקי תשובות (סי' טז אות ב). הכתפיות צריכות להיות רחבות ולא כרצועות (מ"ב ס"ק א). למעשה הם צריכות להיות לפחות 7.2 ס"מ (ראה פסקי תשובות הערה 16). דעת החזון איש שהציצית יהיה אמה מכל צד ואמה רוחב. לשיטתו זה יוצא כ58 ס"מ. למעשה הוא כתב לעשות ציצית 60 ס"מ לכל צד וברוחב (ראה קובץ אגרות ח"א, סי' י ושונה הלכות ס"ו). 2. רבים נהגו (ונוהגים) להקל בשיעור ציצית, והפוסקים כתבו כמה טעמים ללמד עליהם זכות ולהסביר את המנהג. ערוך השולחן (סוף סימן טז) כתב שצריך שיעור רק בטלית גדול, אבל בטלית קטן כל בגד של ארבע כנפות חייב בציצית. האגרות משה (יו"ד ח"ג סי' נב אות ב) כתב שכיון שנהגו להטיל ציצית בבגד קטן הרי שהדבר נהפך למנהג מחייב ומברכים על מנהג. המנחת אשר (שם) כתב בביאור הדברים שאין צריך שיעור אלא לחיוב ציצית אבל לא צריך שיעור לקיום המצוה, שכל המטיל ציציות בכנפי כסותו ונושא עמו חותם של עבדות מקיים מצוה, אף שאין חיוב אלא בבגד גמור שיש בו שיעור עטיפה, שלא חייבוהו בציצית אלא בראוי לעיטוף ע"ש. ראה עוד פסקי תשובות (סי' טז, הערה 15). כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il