שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

בנושא גזל...

undefined

הרב משה מאיר אבינר

א סיון תשפ"ג
שאלה
תודה רבה לכם על האופציה לשאול שאלות. יש אצלי הרבה ספרים ששאלתי במשך הזמן ושכחתי להחזיר (לחברות, שכנים וכו'...) השאלה מתחלקת ל3 1 אם אני יודעת בוודאות של מי זה-איך אני אומרת לו שזה אצלי(זה ספרים שאצלי למעלה משנתיים).אני חייבת להתקשר או שמספיק שאניח את זה על ידית של הדלת עם פתק? 2 יש ספרים שלא רשום עליהם פרטים מזהים ולא הצלחתי להבין של מי הם-מה אני עושה עם אותם ספרים? 3 אם יש אצלי ספר(מבית ספר יסודי) שיש עליו חתימה של בית ספר מסויים כאשר אני יודעת שלא למדתי שם ולא לקחתי ממנו-מה אני עושה במקרה הזה?(זכור לי שלקחתי אותו מהבית ספר היסודי שלי ויש עליו חתימה של בית ספר אחר... 4 מה עוד ניתן לעשות כדי לכפר על גזל והאם גם אחרי שכיפרתי עדיין יש לי עוון(כי מי אמר שהנגזל יהנה מהתרומה שלי לצורכי ציבור...)
תשובה
שלום וברכה, 1.אם המקום בו את מניחה את החפץ הוא מקום משתמר ואין חשש שיקחו משם את הספר, ניתן להניחו שם. מקור הדין: בגמ' (בבא מציעא לא.) מובא: "רבי אלעזר, דאמר: הכל צריכין דעת בעלים, חוץ מהשבת אבידה, שהתורה ריבתה השבות הרבה". והסביר רש"י: "הכל צריך דעת בעלים - גנב, גזלן, וארבעה שומרים שהשיבו - צריכין להודיעו, ואם לא הודיעו ומתה או נגנבה - חייבים באחריותן, דכיון דידע שאבדה ולא ידע שהושבה - לא נזהר בה, ולא מאכילה". מכאן נראה שלא ניתן להחזיר את החפץ בלא ליידע את הבעלים, אך כאן מדובר על האחריות של השומר, שכל זמן שלא נודע לבעלים מההשבה האחריות מוטלת על השומר. וכפי שפסק השו"ע (חו"מ שנה, א) ולכן אם המקום אינו משתמר אין להניח שם כיוון שאת חייבת בשמירה עד שתחזירי לבעלים. 2. א. כדאי לפרסם במקומות שיש סיכוי שמי שהשאיל לך את הספר נמצא, קבוצות ווצאפ וכדו'. ב. אם לא מצאת מי הבעלים, יש לרשום את פרטי הספר - ערכו והסימנים שעליו, שכאשר יבוא בעל הספר תוכלי לשלם לו את ערכו. לאחר מכן את יכולה לעשות בו כרצונך, (כך טובת הבעלים, שערך הדבר ישמר לו). 3. להתקשר לבית הספר שרשום בחותמת ולשאול. 4. נראה שיש ללמוד על הזהירות בממון החבר ולקבל להשתדל בזה בעתיד. בספר "אורות התשובה" פרק יג אות ט' כותב הרב קוק זצ"ל -"אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחברו, ואפילו הוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את העניינים שבינו ובין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך השלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו ה' יתברך לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שאי אפשר לו לנצחן." בברכה,
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il