שאל את הרב

  • תורה, מחשבה ומוסר
  • שאלות על ה'
קטגוריה משנית
undefined
שאלה
שלום הרב, מדוע השטן ניסה להכשיל את עם ישראל בחטא העגל? [כך מובא ברש"י (שמות לב א) שכאשר עם ישראל עמדו לקבל את הלוחות ומשה התעכב ולא חזר בזמן שציפו לחזרתו, בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה ואמר להם מת משה וכו]. הרי ברור שאין מלאך עושה אלא את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יעשה, אז מדוע הקדוש ברוך הוא איפשר לשטן לעשות זאת?
תשובה
שלום וברכה, ישר כח על השאלה החשובה. נקדים ונאמר שבאותה מידה יש לשאול על היצר הרע, שהרי "הוא השטן הוא יצר הרע" (בבא בתרא טז.). אם כן יש לשאול מדוע יש יצר הרע שמנסה להכשיל אנשים לחטוא? התשובה היא שזאת המטרה של העולם - שיהיו נסיונות ונתגבר עליהם. אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה מלאכים שיעשו את רצונו וישבו וילמדו את תורתו ללא נסיון וקושי - הוא היה יכול לברוא עוד מליונים כאלו. אלא הקב"ה רוצה שיהיו לנו נסיונות קשים ובכל זאת נתגבר עליהם. זאת חכמה ומעלה גדולה יותר ממעלת המלאכים שאין להם נסיונות. כך נאמר בתורה: "ולמען נסתך", והמטרה – "להטיבך באחריתך" (דברים ח טז). הקב"ה מאד רוצה ומצפה שנתגבר על היצר כדי שיהיה לנו טוב, וכפי שאמר בתורתו: "מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי ולשמור את כל מצותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם" (ואתחנן ה כו). יתרה מכך - השטן עצמו כשליח של הקדוש ברוך הוא רוצה שנתגבר עליו ונעשה את רצון ה' (ראה תניא סוף פרק ט וסוף פרק כט שמביא משל על כך בשם הזוהר). לגבי הניסיון הספציפי של חטא העגל ראה במהר"ל (תפארת ישראל מח) שביאר שדווקא בזמן קבלת לוחות היה לעם ישראל ניסיון גדול מאד, וה' לא סייע להם במיוחד להתגבר על היצר כפי שה' עושה בדרך כלל, כדי לתת פתח לשבים בתשובה ע"ש באורך. אגב, המהר"ל ביאר את מה שנאמר שהשטן "הראה להם" את מיטתו ו"אמר להם" שמת משה – אין הכוונה שהשטן ממש 'אמר' לישראל או שבפועל 'הראה' להם, אלא שהיה נראה להם ברור בשכל, וממילא דומה הדבר כאילו 'אמר' להם ו'הראה' להם ע"ש. כל טוב!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il