שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • הסוכה והסכך

קציצת עצים לשם עשיית סכך

undefined

מכון התורה והארץ

כ כסלו תשס"ג
שאלה
האם מותר לקצץ עצים על מנת לעשות סכך בסוכות או שאסור משום "בל תשחית" ועל כן יש לקנות "סכך לנצח"?
תשובה
שאלתך לענין האם כשיש סכך לנצח עדיף להשתמש בו יותר מאשר לקצוץ כל שנה סכך חדש. באופן עקרוני אין איסור בל תשחית לצורך מצוה, ויסוד הדבר שאיסור בל תשחית הוא בדרך השחתה (רמב"ם מלכים פ"ו ה"ח) וכאשר הדבר נעשה לצורך מצוה אין כאן דרך השחתה. וכמו כן צורך מצוה נחשב להיות "מעולה בדמים" ולכן הדבר הותר (עיין דרכ"ת סי' קטז ס"ק נא). אמנם בנידון שאלתך היא שיש אפשרות אחרת האם מותר להשחית עצים, ונראה שאפילו לצורך הידור מצוה מותר להשחית עצים, כפי שהתירו להביא למזבח תאנה ורמון למרות שאפשר היה בעצים אחרים, אבל בגלל הידור מצוה התירו אפילו עץ פרי. ועפי"ז התיר במשנת יוסף שביעית פ"ד סוף מ"י לקצוץ עצי פרי לסוכה למרות שיכול לצקוץ עצי סרק, אולם אם נאה בעיניו עצי פרי לסכך אין בכל איסור בל תשחית (עיין משנה למלך פ"ז מהל' אסורי מזבח ה"ג). העולה שאם ענפי העץ יפים ונאים יותר מענפי סכך לנצח, אפשר לקצוץ כל שנה ענפים אלו ואין צורך להשתמש בסכך לנצח. בברכת התורה והארץ, הרב יהודה הלוי עמיחי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il