שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • מעשר כספים - כללי

גדר חיוב מעשר כספים

undefined

רבנים שונים

ט"ז אב תשס"ט
שאלה
האם מעשר כספים הוא חובה או מנהג? חלק אומרים שמדובר במנהג בלבד שלא מחייב , ואילו חלק אומרים שמדובר בחיוב ממש. כמו"כ האם יש אפשרות לתת 5% ולא 10%? אשמח לקבל מקורות ל-2 השאלות . תודה.
תשובה
לכל הדעות עצם החיוב לתת צדקה הוא מהתורה, אמנם לגבי השיעור של מעשר אכן נחלקו השיטות: לדעת מיעוט הפוסקים החיוב מן התורה (כן משמע מתוספות תענית ט, א). ויש סוברים שהחיוב מדברי חכמים (ט"ז יו"ד שלא, לב). ורבים סוברים שהחיוב מחמת מנהג (ב"ח שם, מהרש"ג יו"ד סימן לו, ערוך השולחן סימן רמ"ט סעיף ה). יש לדעת שעל מצוות הצדקה דרשו חכמים (על הפסוק בדברים יד, כב): "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר - עשר בשביל שתתעשר". ואמרו שבכך מותר לנסות את ה', וה' אומר "בחנוני נא בזאת". להרחבה עיין עוד: 1. שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן ל. 2. //www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=7238. לגבי השיעור כתב השו"ע בסימן רמט סעיף א: "אם ידו משגת יתן כפי צורך העניים. ואם אין ידו משגת כל כך, יתן עד חומש נכסיו, מצוה מן המובחר; ואחד מעשרה, מדה בינונית; פחות מכאן, עין רעה." עניים כמובן פטורים ממצווה זו, ומי שדחוק בממונו (ואינו חי חיי מותרות) צריך לתת כמידת יכולתו. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il