שאל את הרב

  • שבת ומועדים
  • ניקיון בדיקת וביעור חמץ

הלכות בדיקת ושרפת חמץ

undefined

רבנים שונים

י ניסן תש"ע
שאלה
האם תוכלו להסביר לי קצת על בדיקת החמץ, מתי אני צריך לשרוף את החמץ ומה מברכים?
תשובה
זמן הבדיקה: בלילה שלפני ליל הסדר בודקים חמץ. זמן הבדיקה הוא בערב מיד לאחר תפילת ערבית. קודם שיתחיל לבדוק החמץ יברך: "ברוך אתה ה' אלוקנו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על ביעור חמץ". לאחר הבדיקה יש לבטל את החמץ שלא מצאנו. נוסח הביטול מופיע בהגדות של פסח. למחרת בבוקר יש לשרוף את החמץ שמצאנו, כפי שיבואר לאחר פרוט דיני הבדיקה. היכן יש לבדוק? כל המקומות שנמצאים ברשותו של יהודי ויש חשש שנמצא בהם כזית חמץ חייבים בבדיקה. לפיכך המטבח והסלון שאוכלים בהם לפעמים - חייבים בבדיקה. וכן כל חדר, מחסן ומרפסת שנכנסים לתוכם לפעמים עם חמץ - חייבים בבדיקה (שו"ע תלג, ג-ד). ארונות בגדים שאין רגילים להשתמש בהם בשעת הסעודה, אינם טעונים בדיקה. אבל אם יש בבית ילדים קטנים, אזי גם ארונות הבגדים צריכים בדיקה, משום שיש חשש שמא פתחו את הארונות כשחמץ בידם, ואולי אף החביאו בהם מאכלי חמץ. וארונות גבוהים שאין יד הילדים הקטנים מגיעה אליהם - אינם צריכים בדיקה. וכן צריך לבדוק את המכונית ואת התיקים שלפעמים מניחים בהם דברי מאכל. ואנשים מבוגרים שאינם רגילים להניח מאכלים בכיסיהם, אינם צריכים לבדוק אותם. אולם את כיסי הילדים הקטנים צריכים לבדוק. בגדים שכובסו לפני פסח, ולפני הכביסה רוקנו את כיסיהם - אינם צריכים בדיקה בליל י"ד (עיין בהמשך בהלכה 8). מי שאין לו בית, לא יברך בעת שהוא בודק את מכוניתו או את כיסיו, מפני שרק על בדיקת בית תיקנו חכמים ברכה (כה"ח תלג, צא). חדר מדרגות של בית משותף הרי הוא ברשותם של כל הדיירים ועל כולם החובה לבודקו, וימנו אחד מהם שיבדוק. (מתוך פניני הלכה) שריפת חמץ: בערב פסח בבוקר יש לשרוף את החמץ, ורצוי לשורפו לפני סוף זמן שריפת חמץ (ניתן למצוא את הזמנים באתר הישיבה). חובה לגמור לשורפו עד סוף זמן ביעור חמץ.. הרב יאיר וסרטיל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il