שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שכנים ושותפים

גדר בין חצירות

undefined

כולל דיינות פסגות

ז אלול תשע"א
שאלה
ביתי מוקף בגדר רשת. לאחרונה נבנה בית במגרש הסמוך ונודע לי שהבונה מתכונן להקים כותל בין המגרשים (במקום גדר הרשת). האם הוא יכול לחייבני להשתתף בהוצאות הקמת הכותל? תודה
תשובה
שלום וברכה שאלתך בנויה על המשנה הראשונה במסכת בבא בתרא, שם רואים ששותפים בחצר יכולים לחייב אחד את השני לבנות כותל ביחד בשביל למנוע היזק ראיה. אך במקרה שלנו לא נראה שהשכן החדש יכול לחייב אותך לבנות כותל אבנים משני סיבות: א. הריב"ש בתשובה כותב שאם אדם דר בבית ובא לידו שכן שזכה מההפקר במגרש הסמוך השכן החדש לא יכול לכפות על חבירו לבנות כותל כיוון שכאשר הראשון הגיע לא היה נזק, ולכן גם פה אתה היית קודם ושכן חדש לא יכול לכפות על נזק. וכך פוסק השו"ע בסימן קנג' סע' לב. ב. היום לא עושים תשמישים צנועים בחצר לכן לא ברור שיש היזק ראיה וכתבו הפוסקים שהולכים אחרי מנהג המדינה והחוק משקף את המנהג וכיוון שהחוק לא מחייב לבנות כותל בין חצרות אי אפשר לחייב שכן לעשות זאת. בברכה, הרב אריאל איגרא
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il