שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

חיוב על זריקת טלפון לפח

undefined

הרב יהודה אודסר

ב אדר ב' תשע"ד
שאלה
תלמיד שלי בכיתה ו לקח מכשיר טלפון של מורה שנשכח בשיעור וזרק אותו לפח משם הגיע למטמנת האשפה . שאלתי היא, האם ניתן לחייב את התלמיד או את הוריו בגין הנזק שנגרם למורה? אם כן בכמה ניתן לחייב, האם במחיר שווי המכשיר? תודה
תשובה
מעיקר הדין, קטן, שאינו בן שלש עשרה שנים ויום אחד, שהזיק או גנב, פטור, וזאת מכיון שחז"ל הגדירו אותו ש"אינו בן דעת". ואף לאחר שיגדיל אינו חייב מן הדין לשלם על נזקיו/גניבתו וכו'. מכיון שבעת המעשה הוא היה פטור, ואין ה"דעת" שנוספת לו לאחר שהגדיל גורמת להתעוררות החיוב שכבר נפטר ממנו (בבא קמא פ"ז. בבא מציעא ק"ב. שולחן ערוך חושן משפט סימן שמ"ט וכן תכ"ד ועוד ) גם את הוריו אי אפשר לחייב אלא אם כן הייתה התניה מפורשת בעת קבלתו של הילד לבית הספר, שההורים מתחייבים לשלם על נזקי ילדיהם. אמנם כתב הרמ"א (שולחן ערוך אורך חיים שמ"ג ) בשם בעל תרומת הדשן שמידה טובה ללמדו ולחנכו, לאחר שיגיע לגיל מצות, שיפייס את הניזק או הנגזל או בדברים או בתשלום סמלי, ויחזור בתשובה על מעשיו, שעשה בקטנותו. יתירה מזאת, יש חובה על אביו ואמו מדין חינוך להפרישו מעשיית איסורים ועליהם חלה האחריות לדאוג שמעשים מעין אלו לא יישנו ויחזרו על עצמם, ובוודאי שיש להם חובה לשוחח עם בנם על חומרת המעשה, למחות בו, ולדאוג שדבר זה לא יקרה שוב, אך אין זה מטיל עליהם חובות תשלום ממוניות על נזקי ילדיהם (שולחן ערוך אורח חיים סימן שמ"ג ובמשנה ברורה שם )
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il