שאל את הרב

  • הלכה
  • לבוש בתפילה

תפילות עם ציצית ובלי חולצה

undefined

הרב חגי לרר

כ"א תמוז תשע"ה
שאלה
שלום רב, רציתי לדעת האם כאשר אני קורא את ברכות השחר בבוקר, את קריאת שמע בלילה, מברך ברכת מזונות או פשוט קורא דברי תורה בספר- האם מותר לעשות זאת כשאני לובש על פלג גוף העליון ציצית בלבד? ללא חולצה מעל? תורה רבה ויום טוב.
תשובה
כותב השו"ע באו"ח סימן ע"ד סעיף ו' " היתה טליתו חגורה על מתניו לכסותו ממתניו ולמטה, אע"פ שממתניו ולמעלה הוא ערום, מותר לקרות ק"ש. אבל להתפלל אסור, עד שיכסה לבו." כלומר הלבוש המינימלי מעיקר הדין לקריאת שמע (וה"ה ברכות) הוא שילבש מכנסיים אע"פ שאין לו חולצה. אמנם לתפילה (עמידה) צריך שיכסה את ליבו, כיוון שבתפילה צריך לראות את עצמו כעומד לפני המלך. וכותב המ"ב עפ"י הב"ח שהכוונה לא רק ליבו אלא כל גופו. כלומר גם חלק עליון. כל זה מעיקר הדין, אך כבר כתב שם המ"ב שכל זה בשעת הדחק, וגם בק"ש וברכות אין ראוי שילבש רק מכנסיים אלא גם חולצה. והמ"ב בסימן ע"ו ס"ק ב כותב שדין לימוד תורה כדין ק"ש וברכות. כאשר לובש ציצית בלבד ללא חולצה אין זה ממש מכסה את כל גופו. ולכן לדינא: מעיקר הדין מותר לברך וללמוד כך כמו שאמרנו (למעט תפילה) אך ראוי שאם זה לא שעת הדחק, לכתחילה לא יעשה כן. אולם, אם הוא בים או בטיול, או במצב שאין לו זמן או יכולת ללבוש חולצה ויעבור זמן ק"ש או שכך לא ילמד כלל אז אפשר להקל. הרב חגי לרר
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il