שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • שאלות ציבוריות

לנסוע למקומות מסוכנים

undefined

הרב יצחק בן יוסף

ט"ו מרחשון תשע"ו
שאלה
האם מותר בימים אלו לנסוע לאזורים מסוכנים, האם לא עוברים בכך על "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם" ואין סומכים על הנס?
תשובה
מסופר בספר ה'איש על החומה' על הרב יוסף חיים זוננפלד, מנהיג הישוב הישן בירושלים, שיצא מהעיר העתיקה דרך שער שכם. ושאלו אותו למה הוא יוצא מחוץ לרובע היהודי בעיר העתיקה דרך שער שכם? (בזמן מאורעות תר"פ ותרפ"ט) והוא אמר: "הם לא יעשו לי רעה". ולאחר ששבו ושאלוהו, מדוע בחר ללכת דרך שער שכם המסוכן ולא דרך שער יפו הפחות מסוכן, השיב: "מה?! וכי נפקיר את רובע שער שכם?! הלוא אם אנו נפחד ללכת ברחוב זה, יחשבו הם שבאמת הצליחו לגרש אותנו מהרובע. אסור לנו לוותר מפני הפחד על שום רובע ושום פינה בירושלים". כמאה חמישים שנה קודם לכן, עלו תלמידי הגר"א לארץ ישראל (שנת תקס"ח 1808) ועלייה זו הייתה כרוכה בסכנת נפשות ממש, כפי שכתב רבי ישראל משקלוב בהקדמתו לספרו 'פאת השולחן' שבה הוא מתאר אסונות של מחלות, רעידת אדמה, אויבים. כתוצאה מכך נפטרו כמה מילדיו חתניו, נכדו. כיצד הסתכנו למען העלייה לארץ ולחיות בה הרי נאמר: 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' ואין סומכים על הנס?. ובנוסף אמרו: "לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה לומר שעושין לו נס, שמא אין עושין לו נס. ואם עושין לו נס, מנכין לו מזכיותיו". לכן, נשאלת השאלה, כיצד מותר לנסוע למקומות שיש בהם סכנה ביטחונית, או לעבוד בעבודה שיש בה סיכון של מחלות, או אפילו ללדת ילדים הרי יש בכך סיכון? בשו"ת 'מנחת שלמה' הסתפק כיצד קובעים מה נקרא ספק פיקוח נפש ומה לא, וכתב "דכל שדרך בני אדם לברוח משם כבורח פני הסכנה, הרי זה חשיב כספק פיקוח נפש". הדבר תלוי בדעת בני אדם "דכל דבר שהעולם נוהגים לעשותו כן ולא לחוש, מותר לאדם לעשותו ולסמוך ש"שומר פתאים ה'". הגדרה יותר ברורה מובאת בפתחי תשובה (אבהע"ז עה), אודות שלשה חברים שרצו ליסע לארץ ישראל, הם ונשיהם ובניהם הקטנים בני שתיים ושלש שנים. בית הדין שבעירם רצה לעכב על ידם שלא ליסע עם הבנים הקטנים מחשש סכנה, פן לא יוכלו לסבול צער טלטול הדרך ונענוע הספינות ושינוי האוויר, ושאלו האנשים ההם אם ימנעו מנסיעה זו או לא ואם יחושו לגזירת בית הדין בזה. והשיב, שבזמן הזה מצוה להעלות לארץ ישראל, ולגבי הסכנה כתב: אין הבדל בסכנה בין ילדים למבוגרים, ולפעמים לילדים קל יותר מהמבוגרים. הכלל בזה כאשר הסוחרים אינם נמנעים מלנסוע לשם או בזמנם מפליגים בספינות, מותר להפליג לשם. ולכן פסק מותר לכם לנסוע לארץ ישראל. ואין להישמע להוראת בית דין בזה. לסיכום, כול מקום שיש תחבורה ציבורית מותר לנסוע, ואף מצווה וזכות להגיע לשם ויתקיים בנו 'שומר פתאים ה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il