שאל את הרב

  • משפחה, ציבור וחברה
  • גזל ונזיקין

ספר בחנות ספרים

undefined

הרב יהודה אודסר

י"ז סיון תשע"ו
שאלה
שלום, ביקרתי עם ילדי בחנות ששיכת לרשת גדולה בני הקטן שיחק והזיק נזק קטן לאחד מן המוצרים. רכשתי מוצר אחר מאותה הסדרה אך לא דיווחתי על הקרע . בדיעבד אני חשה שהייתי צריכה ליידע את המוכרת על כך. מה עלי לעשות כעת?
תשובה
מעיקר הדין קטן שהזיק פטור מלשלם. טעם הדבר, מכיוון שהוא מוגדר כאינו בר דעת (בדומה לשוטה וכדו') ואינו אחראי על מעשיו. (גמרא בבא קמא פרק החובל , שולחן ערוך חושן משפט סימן שמ"ט) אף הוריו אינם צריכים לשאת בתשלום נזקיו או גניבתו (נציין שלעניין גניבה אם היא קיימת אז מחויבים להחזיר לנגנב). עם זאת כתב בעל תרומת הדשן שמן הראוי , כשיגדל, ללמד אותו לפייס את הניזוק, על מנת לצאת ידי שמיים (הובא ברמ"א אורח חיים סימן שמ"ג). אמנם, יש לעיין באחריות של ההורה כלפי קטן במצב שהוא קרב אותו אל חפץ ובעקבות כך הוא הזיק אותו. האחרונים דנו באדם שהרים את בנו על השולחן ועקב כך הבן משך בכלים ושברם. האם אין להורה או לגדול שהרים אותו אחריות על זה? האחרונים ניסו לדמות זאת לדין אחר "המעמיד בהמת חבירו על קמת חבירו" (בבא קמא נו: ) כאשר אדם מקרב בהמה, אף שאינה שלו, אל עבר ערימת שעורים וכדו' והבהמה אוכלת אותם הרי זה חייב. בטעם החיוב נחלקו הראשונים: בעלי התוספות שם טענו שזה מדין שן ורגל ואילו הרשב"א טען שזה ממש אדם המזיק. יש האומרים שחילוק זה בראשונים יביא אותנו להשלכה האם נחייב על נזקי קטן שהורם על השולחן, לתוס' לא (נזקי שן ורגל רק בממון המזיק ולא באדם) ואילו לרשב"א כן. להלכה הדבר נשאר בצריך עיון ואין מוציאים ממון במצב כזה, (פתחי חושן נזיקין פרק ה סעיף ל"ה) לאור זאת, ברור שיש לכתחילה להיזהר כשמביאים קטנים לחניות וכדו' על מנת שלא יזיקו. במידה והזיקו, אין חיוב תשלומים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il