בית המדרש

  • אורות ארץ ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אברהם בן רוחמה

סיכום פרקי אורות ארץ ישראל

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשע"ב
למדנו להבין את גדולתה של ארץ ישראל, שהיא שייכת לתחום הפנים-פנימי, הסגולי, שלא ניתן לביאור. הקשר של עם ישראל לארץ ישראל הוא קשר סגולי. רק בארץ ישראל יכול עם ישראל להוציא את כוחותיו אל הפועל. מה שנעשה בחוץ לארץ אינו עצמי, הוא מטושטש. ההבנה של ערכה של ארץ ישראל קשורה בהבנת הרזים. מי שמתרחק מהבנת הרזים חושב שהקשר לארץ ישראל הוא קשר טכני, ואינו מבין את העומק הסגולי של הארץ. כל כך גדולה מעלתה של ארץ ישראל, שמי שנמצא בחוץ לארץ ומחובר לארץ ישראל, גם עליו מאיר אורה של הארץ. ארץ ישראל היא ארץ הנבואה, שהיא תלויה בכוח הדמיון שהוא זך ובהיר דוקא בארץ ישראל.

לאחר שאנו לומדים את הפרקים האלה, יש לחיות את הדברים בפועל. "דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד" - הרוצה לראות את השכינה יעסוק בתורה בארץ ישראל 1 . זכינו למה שלא זכו ענקים גדולי הדורות. זכינו להיות בארץ ישראל. עלינו לחוש זאת ולהיות מודעים לכך, הן בלימוד התורה הן בקיום המצוות והן בעצם התחושה. עלינו גם לשמור על יפיה של ארץ ישראל, כרבי חנינא, שכאשר היה רואה תקלה ברחוב, היה מרים ומסיר את התקלה כדי שלא תתבזה ארץ ישראל.^ 1.מדרש תהילים מזמור קה ד"ה הודו לה'. "אמר רבי יוסי בר חלפתא לרבי ישמעאל בריה מבקש את לראות פני שכינה בעולם הזה, עסוק בתורה בארץ ישראל, שנאמר דרשו ה' ועוזו בקשו פניו תמיד".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il