בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • ישראל והעמים
לחץ להקדשת שיעור זה

לא לחזק את הנצרות

undefined

הרב צפניה דרורי

תמוז תשע"ד
2 דק' קריאה
בגיליון 'בשבע' שהתפרסם בי"ד בסיוון תשע"ד פרסמו הרב נחום אליעזר רבינוביץ והרב דוד סתיו היתר כביכול לקבל כספים מהקרן לידידות. הם מסתמכים על בעלי התוספות (סנהדרין סג, ב) שהנוצרים אינם עובדי עבודה זרה. אולם בדברי התוספות לא נאמר נוסח כזה. התוספות רק כותב שאין איסור לקבל שבועה מהם, כי נושא הקדושים שהם מזכירים אינו אומר שהם עובדים אותם ומאמינים באלוהותם.
הרבנים ממשיכים וכותבים: "קביעתם של בעלי התוספות חשובה ביותר כי היא אפשרה את שינוי הגישה ומערכת היחסים בין ישראל לנוצרים". אני מצטרף להערכתם שאי הבנת דברי התוספות היא שגרמה לשינוי הגישה, אך לא הוכח בדברי הרבנים שאכן חלו שינויי גישה אצל הנוצרים או אצל אנשי התלמוד כלפיהם. לדעתי לא חלו שינויים בדתות ולא נשתנה יחסם ליהודים, בניגוד למה שכתבו הרבנים: "הנוצרים האוונגליסטים תומכים בעם היהודי" שתנועה זו "מאמינה שעם ישראל צריך לשמור על דתו שלו".
להפך, אני קורא בכתבי האוונגליסטים בדו"ח לוזאן מוועידתם בשנת 1980. דו"ח זה פורסם על ידי הרב רבינוביץ, רב חיל האוויר (ומי שרוצה לקרוא קטעים ממנו בעברית ובאנגלית ימצאם באתר ישיבת ההסדר קריית שמונה). מסיונריות בעם היהודי והבשורה של ישו כמשיח העולם וגואלו - זהו כל תוכנו של דו"ח לוזאן. מבוארים בו דרכי הידידות שיחזירו את היהודים אל אותו האיש. הדו"ח מוכיח שנאה לקיומנו כעם וכדת שאינה מכירה במשיחם. הבשורה ממלאת את לב האוונגליסטים. החדרת האמונה בישו היא גם בראש מעייניה של השגרירות הנוצרית בירושלים.
איסור קבלת כספים מהקרן לידידות מקורו במסכת בבא בתרא י' ע"ב, שם כתוב שאסור לקבל מגוי או משר גוי כספים לצדקה או לתורה. כל המעיין ברמב"ם (הלכות מתנות עניים פרק ט' הלכה ח', דפוס פרנקל או דפוס קושטא), ובשו"ע (יו"ד סימן רנ"ד הוצאת קרקא בשנת של"ח) ובש"ס ללא צנזור (בבלי בבא בתרא דף י', דפוס פפד"מ) ייווכח שלא מוזכרת שם הבחנה אם הגוי הוא מעובדי עבודה זרה. לכן השאלה אם הנצרות היא עבודה זרה אינה רלוונטית. לפיכך, כל הטועים בעניין זה נפלו קורבן לצנזורה הנוצרית לשולחן ערוך. כספי קרן הידידות באים מהאוונגליסטים כדי לבשר את בשורת המשיח לעם היהודי, וכך גם מודים האוונגליסטים בשיחה עמהם, שכל היהודים יאמינו שהישועה תלויה בישו. לא במעשינו הטובים ולא במשיח בן דוד שיביא את התורה והמצוות לכל העמים.
לכן ברור שכאשר עם ישראל מקבל מהם תרומות הוא מחזק את התגברות הנצרות בעולם ואת פריחתה המחודשת של הבשורה האוונגליסטית הסבורה שגבורת ישראל מזרזת את בוא משיחם, כי הנה דברי הנביאים מתקיימים: הנוצרים נוטעים בהר אפרים, ואת פירות שותפותם בגאולה תורמים ההמונים לכיס הכנסייה בכל העולם.
הלובי הנוצרי בכנסת מסייע לכל פעילות נוצרית ומשיחית בישראל, כולל העברת נכסי לאום לידיהם. כך מתאפשרת התיישבות מסיונרים בישראל בפעילות משיחית חזקה. "בזכותם" כל ילד יהודי וכל נצרך ברווחה יודע שהנוצרים אוהבים אותנו, ועלינו להחזיר להם אהבה על אהבתם. בזכותם היהודים המשיחיים הקימו בתל אביב ובירושלים מרכזים גדולים שמארחים מאות משיחיים מהעולם כולו. כמו כן הם הקימו תאים פעילים בערי ישראל: בקצרין, באריאל ובאזור באר שבע, ואפילו אצלנו בגליל העליון מתקיימים חוגי לימוד ליהודים המשיחיים. המסיונרים מפוריה סובבים בשווקים ומחלקים חומר מסיונרי דרך דואר ישראל ואין עוצר. האינכם רואים?
ברכת המינים נתחברה על ידי רבן גמליאל כדי לעצור את פעולתם של הנוצרים בכל הדורות עד הגאולה במהרה בימינו. הנוצרים שיבשו את הברכה ושינו אותה, כדי לטשטש את התייחסותנו אליהם כאויבים ולהתקרב אליהם.
מתוך העיתון בשבע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il