בית המדרש

  • מדורים
  • פרשת שבוע
לחץ להקדשת שיעור זה
על אומרים אומרות ואמירות

"נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי"

undefined

הרב יוסף כרמל

כסלו תשע"ה
3 דק' קריאה
הפעולה הראשונה של אדם הראשון לאחר יצירתו הייתה קריאת שמות, כמתואר:
"...וַיָּבֵא אֶל הָאָדָם לִרְאוֹת מַה יִּקְרָא לוֹ וְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָא לוֹ הָאָדָם נֶפֶשׁ חַיָּה הוּא שְׁמוֹ: וַיִּקְרָא הָאָדָם שֵׁמוֹת לְכָל הַבְּהֵמָה וּלְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּלְכֹל חַיַּת הַשָּׂדֶה..." (בראשית ב' יט-כ).
בוודאי שלכל שם המופיע בתנ"ך יש משמעות עמוקה. לעתים הכתוב מפרש את טעמו ולעתים הוא סותם.
בדברינו הפעם, ננסה לפרש את שם בנה השני של בלהה - נפתלי. וז"ל הכתוב:
"וַתַּהַר עוֹד וַתֵּלֶד בִּלְהָה שִׁפְחַת רָחֵל בֵּן שֵׁנִי לְיַעֲקֹב: וַתֹּאמֶר רָחֵל נַפְתּוּלֵי אֱלֹהִים נִפְתַּלְתִּי עִם אֲחֹתִי גַּם יָכֹלְתִּי וַתִּקְרָא שְׁמוֹ נַפְתָּלִי"
(בראשית ל' ז-ח).
חז"ל ובעקבותיהם הראשונים והאחרונים, ניסו לפרש את כוונת הכתוב ומשמעותו של השם נפתלי שניתן לו על ידי רחל.
המדרש דורש את השם בשיטת הנוטריקון (ראשי תיבות) ומסביר: "נופתי פתיתי תליתי אחותי עלי" (בראשית רבה פרשת ויצא פרשה עא סימן ח). על פי דברי המדרש רחל, הפגועה מכך שאחותה ילדה ארבעה בנים והיא עקרה, טוענת שמגיע לה פרי בטן שהרי היא הייתה הסיבה לחתונת אחותה לאה עם יעקב, לכן הולדת נפתלי היא פיצוי המגיע לה.
כיוון אחר נמצא באותו מדרש: "דבר אחר: [נפתלי] נופת עצמו לא שלי היא, דברי תורה שנאמר בהם (תהלים יט) ונופת צופים, יהיו נאמרים בחלקו של נפתלי". על פי דברי המדרש יש בדבריה של רחל תפילה ותביעה כי צאצאי נפתלי ישתבחו בדברי תורה שהם מתוקים מדבש, בבחינת "נופת צופים".
במדרש אגדה מצינו כיוונים אחרים: "נפתולי אלהים נפתלתי עם אחותי. כעין נפתל ועקש (משלי ח ח): ויש אומרים כעין תפלה התפללתי לפני הקדוש ברוך הוא להיות עם אחותי וגם יכלתי. ומאן דאמר לשון נפתול הכי קאמר עיכבני הקדוש ברוך הוא מהיות כאחותי וגם יכולתי במקצת: [(בובר) בראשית פרשת ויצא פרק ל סימן ח].
לדעה ראשונה, השם נפתלי רומז למאבק בין שתי האחיות ואילו לפירוש השני, הוא רומז לתפילותיה של רחל, שהתקבלו בשלב זה באופן חלקי (כך גם פירשו אונקלוס ויונתן וקרוב לכך רש"י).
הפסיקתא מסבירה ששמו של נפתלי רומז לרמאותו של לבן הארמי=הרמאי: "לשון פתלתול, כלומר בשעה שהכניסו את לאה לבעלי רימו את בעלי כאילו רימו דעת של מעלה: וגם יכולתי. הייתי יכולה לה להודיע לו ליעקב כי כן הם עושים, אבל לא רציתי לבזות את אחותי" (פסיקתא זוטרתא בראשית פרשת ויצא פרק ל סימן ח).
גם מדרש שכל טוב דורש את השם בכיוון דומה ומסביר: נפתלי מלשון נפתל ועיקש=מעוות [עיינו שכל טוב (בובר) בראשית פרשת ויצא פרק ל סימן ח].
רש"י (ובעקבותיו רשב"ם) מביא את פירושו של מנחם בן סרוק, שנפתלי פירושו מחובר כמו צמיד פתיל.
אבן עזרא במקום פונה לכיוון חדש לחלוטין ומסביר נפתלי מלשון פל. "וטעמו כאדם שיאבק עם אחר ויפתל לנצח אותו כדי להפילו, וכן [ועם עקש] תתפל (ש"ב כב, כז).
בעקבות רש"י, הרד"ק מחבר את דבריו עם דברי מנחם שהובאו לעיל ומפרש: "חזוקים גדולים נתחזקתי עם אחותי כאדם הנתפש עם חבירו ומתחזק עמו לראות מי יכול מחבירו ומי יפיל את חבירו, ומסיעים ומסבבים זה את זה, לפיכך אמרה בזה הלשון כמו הפתיל שהוא מדובק משני חוטים וכשיכפל ויהיה שזור הוא יותר חזק".
נסיים בדברי החזקוני, שגם הוא הולך בעקבות מנחם בן סרוק, ולוקח את הדברים לכיוון חדש: "נפתלתי עם אחתי אמרה בתחלתה דנני אלקים וחברני עם אחותי. שכשם שבצלאל הבא מאחותי נבחר להיות עושה מלאכת המשכן כך יהיה נבחר אהליאב למטה דן הבא ממשפחתי. גם יכלתי עליה שנצחתיה. שבבית עולמים לא יהיה מזרעה שום בונה אלא מנפתלי הבא ממשפחתי כדכתיב וישלח ויקח את חירום ממטה נפתלי".

ריבוי דעות מסוג זה מוכיח, כמה עומק ומשמעות יכול להכיל שם אחד.
נלמד מכאן את הלקח וניתן משמעות נוספת לאזהרת חז"ל: "חכמים היזהרו בדבריכם".
זהירות! לפני שמוציאים דיבור מהפה יש לקחת בחשבון את כל המשמעויות שלו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il