בית המדרש

  • מדורים
  • הרב עובדיה יוסף
לחץ להקדשת שיעור זה

כתפיים רחבות

"אל נא תבכי", אמר הרב עובדיה לבחורה, "שמעי לעצתי, ואל תספרי על מחלתך עד לאחר סגירת השידוך"

undefined

עודד מזרחי

תשרי תשע"ז
3 דק' קריאה
בחורה אחת הגיעה לפרקה ועמדה בפני בעיה קשה.
כל שידוך שכמעט הגיע לכלל גמר, פורק לבסוף משום שהיא הייתה חולה במחלה כרונית מסוימת, וכל חתן ששמע על כך נרתע מפני השידוך.
היו לאותה בחורה מעלות רבות, ואלו שנפגשו עמה ביקשו לשאתה לאישה, אולם כאשר גילתה להם סמוך לגמר השידוך את דבר מחלתה, נסוגו לאחור.
שידוך אחר שידוך ירדו מעל הפרק, והבחורה חשה כי באו מים עד נפש. היא ובני משפחתה היו אובדי עצות, הרי לא יכלו להסתיר את דבר מחלתה מפאת ההגינות המתחייבת, וממילא הדבר עתיד להתגלות.
באחד הימים עלה רעיון בדעתה של הבחורה. היא פנתה אל בתו של הרב עובדיה יוסף וביקשה ממנה להיכנס אל הרב, ולספר לו על חוסר המוצא בחייה. הבת נכנסה עמה אל חדרו של הרב, וסיפרה לו על צרתה. הבחורה הזילה דמעות כמים, וגם מעיניו של הרב עובדיה זלגו דמעות.
"אל נא תבכי", אמר לבחורה, "שמעי לעצתי, ואל תספרי על מחלתך עד לאחר סגירת השידוך, לאחר הוורט!"
"אבל איך אעשה זאת?!", תמהה הבחורה, "הרי הבחור שעמו אסגור וורט יכעס מאוד על כך שלא סיפרתי לו זאת קודם לכן!"
הרב הרגיעה: "תגידי שכך אני אמרתי לך לעשות! תשליכי את זה על הכתפיים שלי!", והמשיך להדריכה, "במהלך הפגישות אמרי לו שיש לך משהו לומר לו בשמי לאחר הוורט, וכך תעשי!"
הבחורה התעודדה מדברי הרב. כאשר הוצע לה השידוך הבא, לא גילתה את דבר מחלתה. היא עשתה כהדרכת הרב, ובמהלך הפגישות אמרה לבחור, כי יש לה דבר מה לומר לו אחר הוורט בשם הרב עובדיה יוסף. הבחור לא נרתע מכך. להפך, תגובתו הייתה כי אם היא זכתה לקבל את עצתו והדרכתו של הרב עובדיה, הרי שזו סיבה טובה נוספת לשאתה לאישה...
כעבור כמה שבועות הבחור והבחורה סגרו וורט. למחרת סיפרה הבחורה לבחור כי היא חולה במחלת כרונית ידועה. הוא שאל מדוע הסתירה זאת ממנו, והיא הזכירה לו את דבריה במהלך הפגישות, כי יש לה דבר מה למסור לו אחר הוורט, בשם הרב עובדיה.
"זה הדבר!" אמרה, "מרן הוא שהורה לי להסתיר זאת עד לאחר הוורט!"
הבחור בא במיצר. הוא ידע כי יש רופאים הטוענים כי אישה הלוקה במחלה עלולה ללדת ילדים פגומים, ומצד שני, הלוא כבר סגרו וורט, ומרן הוא שהורה לה להסתיר את דבר המחלה. מה עושים?
הוא פנה להוריו, והללו זעמו מאוד לשמע דבריו.
"היא הוליכה אותך שולל!", טענו, "עליך לבטל את השידוך מיד!"
אולם הבחור לא הסכים לכך בנקל. הוא ביקש קודם כול שהוריו יעלו אל ביתו של הרב עובדיה ויטענו את טענותיהם.
ההורים עלו אל ביתו של הרב עובדיה והוא ניסה להרגיעם ולעודדם. "אני מבטיח לכם, שכלתו של בנכם תלד לו ילדים בריאים ושלמים. עליי ועל צווארי!"
הדבר הועיל רק חלקית. האב קיבל את הדבר ואילו האם לא השלימה עם המצב. בסופו של דבר נערכה החתונה, כאשר אמו של החתן נעדרה ממנה והאב השתתף בשמחה לבדו.
החתן עצמו היה רגוע ושלו. הוא סמך על הבטחתו של הרב עובדיה בעיניים עצומות, ולא הרהר אחריה ולו כמלוא הנימה.
וההבטחה אכן התקיימה. במהלך השנים שחלפו ילדה האישה חמישה ילדים, בריאים ושלמים, נאים ומתוקנים, נגד תחזיות הרופאים.
אחרי כל לידה האישה נהגה להתקשר אל בתו של הרב עובדיה וביקשה: "היכנסי בבקשה אל מרן וספרי לו שנולד לו עוד ילד..."
"מדוע לא תבואי עמי פעם אחת, ותבשרי לו על כך?!", הציעה פעם הבת לאותה אישה לאחר אחת הלידות, "מדוע לא תבואי לראות כמה אבא שמח ומתרגש לשמע הבשורה?!"
אותה אישה השיבה: "לא, איני חפצה שמרן יבכה ויתרגש בגללי. אני יודעת שאם אבשר לו על כך בעצמי הוא יתרגש מאוד מרוב שמחה, ואני חוששת לבריאותו. היי את שליחתי, ובשרי לו על כך, ותוך כדי כך הרגיעי את רוחו והשיבי את נפשו..."על פי 'סיפורים מבית אבא' מאת הרב אברהם אוחיון

ליצירת קשר לסיפור בעל מסר יהודי שחוויתם: odedm@neto.net.ilאת המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il