בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • שלח לך
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

ר' אברהם בן דוד

מעשה מערב שבת פרשת שלח תשס"א

undefined

הרב אליעזר מלמד והרב שלומי בדש

סיון תשס"א
3 דק' קריאה
ויהי היום, וערב שבת קודש פרשת שלח היה, שבו קוראים ישראל על חטא המרגלים שמאסו בארץ חמדה, ועל עונשם, ועל עמידת יהושע וכלב כנגדם ושכרם. ויבואו כל שרי העולם לפני בית הדין של מעלה לדון בישראל שעומדים במלחמה כנגד שונאיהם מאומות העולם.

ויבוא הקטגור בראש סיעתו הגדולה, ויפתח דבריו ויאמר: ראו ישראל שקיבצם ה' מארבע כנפות, והביאם לארץ הקדושה, וברכם בפרנסה טובה, וסייע להם במלחמותיהם, והם כופרים בטובה ונותנים את נחלת ה' לרשעי ארץ, מחניפים לרוצחים ולשקרנים, ומפרים את בריתם. על כן ראוי שכל אותה טובה שקיבלו תהפך להם לרעה, וינצחום אויביהם.
ויבוא אחד השרים לסנגר על ישראל, ויאמר: ח"ו שאין ישראל מואסים בטובה שנתן להם ה', אלא שה' הוא אל נקמות והם רוצים להרבות שלום בעולם, ומה שהפרו בריתם הוא כדי לעשות מזרח תיכון חדש.
ותרעש סיעת הקטגור ויתלוצצו בשמחה, שהבינו כי זה השר שבא לסנגר נמצא מקטרג יותר מהם.
ויען שר העולם: אילו מחשבתם היתה לטובה, היאך הפקירו את אחיהם הצדיקים שמתיישבים ביש"ע, והלכו לחבק ולנשק את הרוצחים שונאי עמם ונחלתם ולתת בידם נשק. ולא עוד אלא שיש בהם תאבי שלטון שעשו את השקר והכזב לכלי תעמולתם, וכרתו ברית עם אויבי עמם כדי לשלוט על רוב ישראל ולצערם.

ויבוא שר אחר לסנגר על ישראל, ויאמר: חס ושלום שאין ישראל מואסים בטובה שנתן להם ה', אלא שהם עייפים ממלחמות, ומרוב חולשתם סבורים שגם אויביהם עייפים כמותם ומבקשים שלווה.
ויען הקטגור ויאמר: ומדוע שיעזור ה' להם, הלא אינם מודים לו ואף אינם משתתפים במעשיו, טול מהם את עזרת ה' ומיד הם נופלים. ועוד, שאם הם טפשים כל כך, ומרמים עצמם שלמרות כל מה שאויביהם שונאים אותם ומתכננים לכלותם בכל זאת יעשו עמם שלום, אין ראוי שה' ירחם עליהם כלל. שאף אם ירחם עליהם סופם ליפול מרוב טפשותם, ונמצא שם שמיים מתחלל, שכל הטובות והחסדים שנעשו להם אבדו בכסילותם. וכפי שאמרו חכמים, שכל מי שאין בו דעת אסור לרחם עליו. וקל וחומר שאלו שנחשבים בעיניהם לחכמים הם חסרי הדעת הגדולים ביותר.
ותשחק כל סיעתו של הקטגור שחוק גדול, שהבינו שהם עומדים לנצח בדינם.

ויבוא מכאל השר הגדול ויאמר: והלא יש ביניהם מתנחלים שנאחזים באדמת הקודש במסירות, ואף שהמחבלים מתקיפים אותם בדרכים, בימים ובלילות, והם קוברים את מתיהם, ובכל זאת אינם חוטאים בפיהם, וממשיכים לקיים בגופם את מצוות ישוב הארץ. ולמרות שבתקשורת בזים להם, ומערכות המשפט והמשטרה והבטחון מקפחים אותם, אינם נרתעים וממשיכים לדבוק באמונתם.
מיד נתעורר רעש גדול בשמיים, ועמדו זכויות המתנחלים להכריע את כף הזכות לטובת ישראל.
ויעמוד השטן על נפשו ויאמר, גם המתנחלים אינם גיבורים כל כך, שמה שהם נשארים לגור בישוביהם אינו מפני דבקותם בארץ הקדושה אלא מפני שקנו שם את בתיהם בזול ואין להם לאן ללכת, ואילו היו יודעים שהרשעים יתקיפו אותם, ובכל שופרות התעמולה יבזום, היו נרתעים מליישב את הארץ.

ויעל אחד מן השרפים ויאמר: זה עתה, בערב שבת קודש פרשת "שלח" לסדר "טובה הארץ מאד מאד", באחד הישובים שבראש ההר, ליד שכם, במקום בו לפני יותר משלושת אלפים שנה, עמדו כל ישראל ויהושע וקבלו עליהם מחדש לשמור את הברית עם ה' על התורה והארץ, עמדו עתה ונתחזקו שש משפחות מישראל, וחתמו על חוזה לבניית ביתם. ולמרות כל הקשיים מבית ומחוץ, התחזקו באמונתם ועמדו לקיים מצוות ישוב הארץ.
ויפלו הקטגורים לאחוריהם, וכף הזכות הכריעה את כף החובה, ונגזר דינם לנצח את אויביהם, ולראות בבניין ארצם.

*****

אך אם יבוא זה הנצחון בזמן קצר או ארוך, בדרך קשה או קלה, אין אנו יודעים, כי עדיין הדברים תלויים ועומדים. וככל שיותר יהודים ישובו בתשובה על מאיסתם בארץ חמדה ועל בריתם עם רשעי העולם, כך הנצחון יהיה קל ומהיר יותר, וככל שיותר יהודים יתיישבו ביש"ע, כך יזכו מהר יותר בבניית ארצם ובגאולת נחלתם. יהי רצון שנזכה לכך במהרה בימינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il