בית המדרש

  • מדורים
  • הלכה פסוקה
לחץ להקדשת שיעור זה

עורך דין התובע את שכרו על בסיס סיכום בדוא"ל

undefined

הרב עקיבא כהנא

תשרי תשפ"א
2 דק' קריאה
המקרה בקצרה:
התובע הוא עורך דין שנשכר על ידי הנתבעים לייצג אותם בתביעה כנגד חברת ליסינג. הצדדים סיכמו שהתובע יקבל שכ"ט בשיעור 20% ממה שייפסק לטובת הנתבעים, או את הסכום שמעל 40,000 ₪ שייפסק לטובת הנתבעים, הגבוה מהשניים. התובע איתר את בעלי חברת הליסינג, הגיש כנגדם תביעה ובתאריך 8.5.16 ניתן פסק דין בבית המשפט המזכה את הנתבעים בכ-67 אלף ₪. בעקבות זאת, התובע תובע את שכרו בסך כ-27 אלף ₪ + מע"מ, קרי את הסכום שנפסק מעל 40 אלף ₪. לטענת הנתבעים כיון שהסכום לא נגבה עדיין, הרי שלא מגיע לתובע תשלום.

פסק הדין: הנתבעים ישלמו 30,400 ₪ לתובע.

נימוקים בקצרה:
א. האם התשלום הובטח עבור זכייה במשפט, או עבור התשלום?
בית הדין קיבל את עמדת התובע כי השכר הובטח לו עבור הזכייה במשפט, ולא עבור גביית התשלום, והדבר נאמר במפורש בדוא"ל ובה הצעת המחיר של התובע שאושר על ידי הנתבעים. בית הדין לא קיבל את הטענה שהנתבע לא שם לב לכך שפרט זה נכתב בדוא"ל, וזאת, על פי האמור בשולחן ערוך (חו"מ מה, ג), שאדם אינו נאמן לומר שלא שם לב לפרט מסוים בהסכם עליו חתם.
ב. האם הנתבע ביקש מהתובע להפסיק את עבודתו, והאם יש לכך משמעות?
לטענת הנתבעים בשלב מסוים ביקשו מהתובע להפסיק את עבודתו, אולם, התובע טען כי לאחר מכן סוכם על המשך עבודתו של התובע. בנוסף במקרה זה התובע הוא בגדר קבלן המקבל שכר במקרה שיצליח בעבודתו (ולא עובד המקבל שכר על זמן העבודה שלו).
לגבי קבלן נפסק בשולחן ערוך (חו"מ שלד, א) שמזמין עבודה אינו יכול לבטל את החוזה איתו לאחר שנעשה מעשה קניין, בפתחי תשובה (שם, ב) כתב שאפילו שטר ללא עדים שנכתב בכתב ידו של המזמין נחשב כמעשה קניין לעניין זה. לדעת בית הדין יש להתייחס לדוא"ל ובו הצעת המחיר שאושר על ידי הנתבעים בדוא"ל חוזר, כשטר בכתב ידו. כיוון שננעשה מעשה קניין המזמין, קרי הנתבעים, אינו יכול להפסיק את עבודת הקבלן ללא הסכמת הקבלן.
בנוסף השלב בו התבקש התובע להפסיק את עבודתו היה כ-5 חודשים לאחר התחלת עבודתו, ופחות מחודשיים ממועד פסק הדין. שלב שלא מצדיק הפסקת תשלום לתובע.

לפיכך, נפסק שהתביעה התקבלה במלואה.

דיינים: הרב אלעזר שנקולבסקי, הרב ידידיה לביא, הרב ניר ורגון
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il