בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ג' פסקה ו'

האם יש דבר כזה עבודת ה' פרטית?

בשביל לזכות לדביקות אלוקית, לאור חיים נצחיים, האדם צריך להידבק בכנסת ישראל. אי אפשר להידבק בהקב"ה לבד. בצורה פשוטה אפשר להסביר - יחיד לא יכול לקיים לבד את כל התרי"ג מצוות. בשביל לקבל את אור 'ה' הגנוז בתורה ומצוותיה חייבים להתקשר לאומה. הסבר נוסף, עיקר הדביקות שלנו בה' זה מצד הסגולה ולא מצד הבחירה האישית והמעשים של כל אחד בנפרד. הסגולה הנשמתית היא משותפת ואחדותית לכל ישראל, ואם כן בשביל לייצר קשר עם הקב"ה צריך להתחבר למימד זה של הסגולה ,של נשמת האומה. באופן עמוק יותר, ההסבר הוא שהקב"ה מופיע בעולם בצורה של קוב"ה ושכיתנתיה. אור אלוקי עליון שמאיר מלמעלה ואור אלוקי שמופיע - שוכן בתוך ההויה. אור זה נקרא שכינה, כנסת ישראל. האומה הישראלית היא ההופעה של כנסת ישראל בעלם הזה. אם כן, מי שרוצה להיות מואר בעולם הזה באור אלוקי של דביקות הוא צריך להידבק באומה הישראלית שהיא גילוי אור האלוקות, השכינה בעולם הזה. הרב חרל"פ מבאר שמעמלק נלחם בתפיסה זו של עם ישראל כעם שמגלים מימיד רוחני נסתר בעולם הזה.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ה' אדר תשפ"ג
37 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ג פסקה ו
ו. אדם מישראל שהוא רוצה לזכות לאור חיים באמת, צריך הוא שיסכים להיות שותל עצמו בכנסת ישראל בכל לבו בכל חושיו וכחותיו הגשמיים והרוחניים, שישים את מגמת חייו לקנות לו לפי היכולת שבידו את המדות הישראליות ואת הידיעות המיוחדות לישראל, שראש לכולן היא התורה בכל רחבה בכל סעיפיה, ועמה כל מה שמיוחס לחכמת ישראל, ומתוך עליתה של כנסת ישראל יבא לעליה כללית של מקור החיים האנושיים והעולמיים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il