בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • שיעורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

כאילו אתה יצאת ממצרים

undefined

הרב יוסף נווה

ניסן תשפ"ג
נאמר בהגדה של פסח "בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים".
בעל ספר 'הלקח והלבוב' מביא בשם הרב הקדוש רבי אהרון מסדיגורא זי"ע, ששאל שלכאורה מילת 'הוא' מיותרת.
והתשובה היא בהקדמת דברי חז"ל ( סנהדרין לז ע"א) 'שחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם', כל איש ישראל צריך לחיות תמיד בהרגשה שעליו עומד העולם.
וזו הכוונה גם כאן, שכל אחד חייב לראות את עצמו כאילו 'הוא יצא' ממצרים, היינו, שכאילו רק 'הוא' יצא ממצרים, ובמיוחד בשבילו היה כל האירוע של יציאת מצרים. וצריך האדם לשבח ולהודות להקב"ה מתוך הרגשה שרק לו לבדו נעשתה הטובה הזאת.
עוד הוסיף רבי אהרון מסדיגורא, ש'חייב' אדם, היינו אפילו בדור שכולו חייב, כאלו 'הוא' - כלומר 'הדור' יצא ממצרים. שעל אף שהדור ההוא היה משוקע במ"ט שערי טומאה וזוהמת היצר הרע, בכל זאת הייתה הגאולה מאת ה' יתברך.
וזה לימוד וחיזוק עצום בשבילנו. בכל דור ודור צריכים להאמין באמונה שלמה על הנצחיות של יציאת מצרים, שבכל מצב ומיצר שנמצא האדם, הוא יכול להתרומם ולהתעלות.
משום שכמו אז- כך היום. אז יצאנו מעומק הגלות ומעומק הקליפה ברגע אחד, כך גם היום, שהרי נשאר הכוח הזה לדורות. רק שמוטל על האדם לא להתייאש ושלא יחלש לבו, אלא יצפה לישועה מתוך תקווה ואמונה גדולה באהבת בורא כל העולמים אליו ושבוודאי יגביה אותו מהמקום הכי נמוך שגם הוא יזכה לאור באור החיים.
שנזכה! חג פסח כשר ושמח!
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il