בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • נתיבות עולם - הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
לחץ להקדשת שיעור זה
שיעור מס' 27

נתיב העבודה - המשך פרק ז'

שיעור יומי שנמסר כל בוקר לפני תפילת שחרית בישיבת בית אל.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ד טבת תשפ"ג
2 דק' קריאה 11 דק' צפיה
ולפי' המפרשים שאמרו כי תקנו אמת ויציב בשחרית ואמת ואמונה ערבית, מפני שהלילה הוא סימן לגלות שאנו יושבים בחשך ומצפים לאור הגאולה ולכך תקנו אמת ואמונה ערבית, בודאי יש לומר אהבת עולם דוקא בלילה, לומר גם כן כי הש"י אוהב אותנו אהבת עולם ואף בגלות אהבתו אמונה, וכמו שאנו אומרים אמת ואמונה שאנו מצפים לאור הגאולה ומאמינים בו יתברך שלא עזב אותנו, ג"כ אנו אומרים כי האהבה הזאת היא אהבת עולם ולא יעזוב אותנו לנצח, אבל הפי' כמו שאמרנו כי שייך אצל אמת ויציב אהבה רבה ואצל אמת ואמונה אהבת עולם, כי כל אמונה שלא ישקר לעולם היא נצחית:
בספרי (ואתחנן ו') ה' אלהינו על כל באי עולם ה' אחד לעולם הבא וכן הוא אומר והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. הוקשה להם מה שלא אמר הכתוב שמע ישראל ה' אלהינו אחד, ולמה הזכיר עוד השם לומר ה' אחד. ומפני זה בא ליישב דבר זה ואמר כי לכך לא אמר שמע ישראל ה' אלהינו אחד כי אין האחדות הוא מצד מה שהוא ית' אלהינו כי במה שהוא אלהינו ושמו מיוחד על ישראל אין נראה האחדות, כי אחדותו ית' מה שאין לו יתברך צירוף אל דבר ואלו מה שאמר אלהינו בשם הזה יש צרוף אלינו. ולכן צריך עוד לומר ה' אחד כי אחדותו בעצמו מבלי צרוף כלל. ומה שלא אמר שמע ישראל ה' אחד. שאז לא היה כאן מלכות שמים כי צריך לומר אלהינו לקבל עליו אלהותו. גם לא אמר שמע ישראל אלהינו ה' אחד, כי שם המיוחד בפרט נקרא על ישראל ולפיכך אמר שמע ישראל ה' אלהינו ור"ל השם המיוחד הוא אלהינו והוא ית' ה' אחד מצד עצמו, וזה יהיה נגלה לעתיד שאז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם המיוחד, אבל בעוה"ז אין נראה אחדות השם הזה רק לעתיד דכתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד, וזהו אמתת פי' הכתוב. ומה שהיה קבלת מלכות שמים בלשון שמע ישראל ולא בלשון זה ה' אלהינו ה' אחד, מפני כי נקרא קבלת מלכותו, וכאשר ממליכין אותו על אומה כי הוא ית' מלך על עם לא על יחיד בלבד, והנה הוא מלך ישראל שהם אומה אחת והם ממליכים הש"י שהוא ית' אחד, וא"כ לא שייך לומר רק שמע ישראל ה' אלהינו שבזה ממליך הקדוש ברוך הוא על ישראל שהם אומה אחת. ומ"מ אין לומר ג"כ ה' אלהי ישראל אחד, כי יש לקבל האדם עליו מלכותו, ולא די רק אם אמר ה' אלהינו שבזה הוא מכניס עצמו לעם ישראל שעליהם מלכות הקדוש ברוך הוא, ואף שאין כל ישראל לפניו שייך לומר שמע ישראל לדבר כנגד ישראל ולומר שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. ובזה יתבאר לך כי במה שהקורא ק"ש הוא יחיד ואין מלכותו רק על כלל האומה אי אפשר לומר רק כך שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, כאלו מדבר היחיד הזה שקורא ק"ש עם ישראל ומעיד כי הש"י אלהינו ה' אחד, ועוד כי קריאת שמע הוא כתוב בתורה וקורא כמו שכתוב בתורה ובזה ממליך הקדוש ברוך הוא עליו כאשר קורא הכתוב הזה, ואי אפשר רק שיאמר בלשון זה שמע ישראל שכך אמר משה לישראל:
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il