בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ד' פסקה ב'

מהי אהבת ישראל שאינה אהבת כל אדם?

אהבה מגיע מכך שיש בניינו דימיון, יש לנו אות חוויות, דעות, נפשות דומות וכו'. אדם שאוהב מישהו מישראלב גלל שיש להם סתם דבר משותף זה לא אהבת ישראל, כי בדרך זו ניתן לאהוב גם גויים. אהבת ישראל נובעת מכך שכולנו צמאים לה' ורוצים להופיע את שמו בעולם שזה דבר המיוחד דווקא לישראל.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

כ"ג אייר תשפ"ג
44 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ד פסקה ב
אהבת ישראל היא תולדה מהאמונה באורה האלהי של כנסת ישראל, שהוא לה סגולה עצמית שלא תזוז ממנה בכל חליפות הזמנים. ביותר צריכה אהבה עליונה זו, וסבתה האמונה הפנימית בשורש האלהי שלה, להיות מתעוררת בקרב אנשי לב ורוח בעת ירידתה של האומה. במצב הרוח, בעת אשר רמיסת קודש וזלזול דת יראו בכל תוקף ועז, — להבחין שעם-כל־זה כח ישראל גדול היא ועצום לאלהיו, ולהסתכל במאור הפנימי, החודר את רוח הכלל, ושמשכנו הוא ג״כ בכל נפש פרטית שבישראל בגלוי או בסתר, גם בנפש הנסוגה מאד, אשר סרה הרבה מדרך ד'. הגילוי שמגלה הצדיק, האוהב את עצמיותה של האומה בכל עז חייו. את הטוב האלהי הצפון בקרבה, פועל לטובה על האיש העוסק בסניגוריה האמיתית הזאת, לרוממו מעל שפלות החיים הגסים והמוגבלים. ההולכים קדורנית בזעפם העגום. והפעולה חוזרת באורח סגולי על כללות האומה ופרטיה, להכניס בם כח מעורר לחן ולחסד־אל, שיפלס להם אורח לתשובה מאהבה.




את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il