בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ד' פסקה ד' -ה'

איך אוהבים את ישראל והגויים?

אהבת ישראל והגויים צריכה לבוא מתוך אהבת ה'. כיון שכך אהבת ישראל היא גם בצד המעשי, ע ישראל מגלים את שם ה'. לעומת זאת אהבת עמלק היא רק בגלל שכחלק מהבריאה בסוף הם עוזרים לגלות את שם ה' אבל את המעשים שלהם אסור לאהוב

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

ט' סיון תשפ"ג
41 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ד פסקה ד
כל מה שבא בדברי תורה שבכתב ושבע״פ, שיוכל לרפות קצת את האהבה של ישראל, אפילו ביחש לרשעים היותר מוחלטים, הם נסיונות ובירורים לאדם איך שיעלה על מדרגה עליונה של אהבת השי״ת. עד שימצא לו דרך בין הסתירות כולן, ואהבת ישראל ואהבת הבריות תשאר בלבבו חיה וקימת בלא שום גרעון ופקפוק בעולם.

אורות ישראל פרק ד פסקה ה
אהבת ישראל מחייבת אהבת כל האדם, וכשהיא מטביעה שנאה לאיזה חלק מן האדם הוא סימן שלא נטהרה עדיין הנשמה מזוהמתה. וע״כ אינה יכולה להתיחד בעדן האהבה העליונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il