שיעורים נוספים ברפואה

חובת הצלת הפגים - מה הגבולות

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

מה דינם של פגים שניתן להצילם אך יסבלו ממומים קשים? האם חובה להצילם והאם מותר להפסיק הטיפול?

הרה"ג אליהו בקשי דורון זצוק"ל | י"ח טבת תשס"ט