שיעורים נוספים ברפואה

"היסח הדעת" בשבעה נקיים

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

מה הם גדרי "היסח דעת" בשבעה נקיים, המצריכים ספירה מחודשת?

הרה"ג דוב ליאור | יח' טבת תשס"ט