לקראת הנישואין

בדיקות מומלצות לפני חתונה

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

אילו בדיקות נמליץ לזוג לבצע לפני חתונה? סקירה של המחלות והסכנות במסגרת הנישואין; הצורך וחשיבות הבדיקות.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין | י"ח טבת תשס"ט