שיעורים נוספים ברפואה

בדיקות בהריון

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

סקירת סוגי הבדיקות בהריון ועמדת מכון פועה בעניינם.

הרב אליהו האיתן | יח' טבת תשס"ט