שיעורים נוספים ברפואה

שימור פוריות לרווקות מבוגרות

מתוך כנס חידושים ברפואת נשים, מכון פוע"ה תשס"ט

שימור פוריות לרווקה מבוגרת - היבטים אתיים והלכתיים: האם ניתן להתיר לרווקה מבוגרת להתמש בתרומת זרע של גוי או יהודי? פתרון זה נדחה; פתרונות רפואיים אחרים.

הרה"ג שלמה דיכובסקי | יח' טבת תשס"ט