עצרת לע"נ הנרצחים בפיגוע

הסתר פנים וקריאת שמע

מתוך האזכרה לנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

מתוך האזכרה לנרצחים בפיגוע בישיבת מרכז הרב

הרב ירחמיאל וייס | ל' שבט תשס"ט