שליחות

השליחות וההרשאה

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרה"ג דוב ליאור | כ"א כסליו התש"ע