שליחות

מילי לא ממסרי לשליח - היבט מעשי

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"א כסליו התש"ע