שליחות

שליחות לדבר עבירה בגוי

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב הראשי ישראל מאיר לאו | כ"א כסליו התש"ע