שליחות

זכות שליח ברווחים שגרם

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב ברוך שרגא | כ"א כסליו התש"ע