שליחות

שליחות בממון חברו

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב יהודה דרעי | כ' כסליו התש"ע