שליחות

מעמדו של סוכן ביטוח

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

מתוך כנס דיני ממונות ה-19

הרב רון אל אהרון | כ"ב כסליו התש"ע