כסליו

אהבת ה' – על פי אדמו"ר הזקן

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | כסליו תשע"ג