כסליו

דמות הפלאים של בעל ה"תניא"

הרב שלמה יוסף זוין זצ"ל | כסליו תשע"ג