ניסן

קריעת ים-סוף

גליון מס' 1 ניסן תשס"ד

בעולם ובכל אחד קיימת מציאות נסתרת, אשר המציאות הנגלית שבו אינה אלא אפס קצה. קריעת ים סוף מסמלת את פתיחתה של המציאות הנסתרת בדרך כלל, לעיני כל. הייתה זו הזדמנות לראות כי ניתן לקלוט גם דברים שנמצאים בעולם הנסתר, ולהופכם לדברים גלויים וברורים.

הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תשס"ד