בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
30 שיעורים
  undefined
  תמוז

  תמונות מספרות

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  רבנים שונים | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  להתוועד עם הרבי

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  לבלתי ידח ממנו נידח

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  הרב יואל כהן | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  מסירות-נפש

  הרב שמחה עלברג זצ"ל | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  הרב הדומה למלאך ה'

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  גליון מס' 41 תמוז תשע"ד

  הגאון הרב מרדכי אליהו זצ"ל | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  ראיון מקיף ומעמיק עם ה"חוזר"

  גליון מס'41 תמוז תשע"ד

  בלב עולם החסידות שיסד הבעש"ט, עומדת ההתקשרות של החסידים לצדיקים * מדוע מושג זה הוא כה חשוב ומרכזי, וכיצד הוא קשור להתגלותה ולחידושה של תורת החסידות? * האם עיקרון זה אינו סותר לדברי הרמב"ם שלא לפנות ל"ממוצע"? * מהי משמעות ההתקשרות אל הרבי זצ"ל אחרי הסתלקותו? * וגם: מהי הסיבה שהרבי דיבר כל כך הרבה על ביאת המשיח?

  הרב יואל כהן | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  פנינים מגנזי האוצרות בספריית הרבי

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  לפני כמה שבועות, קיבלה מערכת 'מעיינותיך' כמה מסמכים יקרי-ערך מאוצרות ספריית הרבי בניו-יורק, מאת הרב שלום-דובער לוין מנהל הספרייה והעורך הראשי של המהדורה החדשה של שולחן-ערוך הרב. מסמכים אלו מגלים מעט מהקשר המיוחד רב השנים בין הרבי לבין גדולי הדור, ואנו שמחים להביאם בפני הקוראים לכבוד יום ההילולא ג' בתמוז.

  רבנים שונים | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  הרועה

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  גליון 41 תמוז תשע"ד

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תמוז תשע"ד
  undefined
  תמוז

  עבודת התפילה

  שיחה מרתקת של הרבי מליובאוויטש עם האדמו"ר מתולדות אהרון בעניין עבודת ה' בתפילה

  רבנים שונים | תש"ע
  undefined
  תמוז

  'לשיטתיה' במשנת רבנו

  במכתב שבו מדבר הרבי על דרך הלימוד הרצויה, הוא מעיד על עצמו: "שיטתי למצוא המשותף שבעניין פרטי זה שבתורה עם עוד פרטים, הכלל והגדר המאחדים. ומובנת העמקות ועל אחת כמה וכמה הרחבות – הבאות על ידי זה". בדרך זו דרכו כבר כמה מן האחרונים עם זאת, בתורת רבינו מקבלת דרך זו היקף חדש ומיוחד.

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  גוף ונשמה בתפילה

  ההפטרה של ראש השנה מספרת על הדו-שיח שבין עלי, הכהן הגדול, לבין חנה, המתפללת במר נפשה. מה מסתתר בטענותיהם ומה המסר עבורנו? * מהותה של תפילה: האם מטרת התפילה היא "התפשטות הגשמיות", או "בקשת צרכיו"?* ואיך משלבים בין "מלוך על העולם כולו בכבודך" לבין "אבינו מלכנו כתבנו בספר פרנסה וכלכלה"?

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  שתי מצוות בתפילין

  עיקרו של המאמר סביב המורכבות שבמצות תפילין. מצות התפילין נתפסת בפשטות כדבר אחד, אבל באמת היא מורכבת משני חלקים – תפילין של יד ותפילין של ראש. שתי אלו אינן מעכבות זו את זו. נעמיק ביסוד ההבדל בין שתי התפילין – מחד גיסא, ונחקור גם במדת התלות והחיבור שביניהן – מאידך גיסא.

  הרב מנחם מענדל רייצס | תש"ע
  undefined
  תמוז

  הוא בראה ונתנה לנו

  על-פי לקוטי-שיחות לפרשת בראשית (חלק ה' שיחה א')

  לולי תשובת התורה היה 'צדק' בתביעת האומות. אינו דומה אופן כיבושי המלחמה בהיסטוריה האנושית שאינם נחשבים ל'ליסטיות', לאופן כיבוש ארץ ישראל על-ידי עם ישראל. חלק זה של כדור הארץ הופקע עולמית משייכותו האוניברסאלית בפוטנציה לאנושות כולה.

  הרב יחזקאל סופר | תש"ע
  undefined
  תמוז

  "דם" ו"צפרדע" בעבודת ה'

  מעובד על-פי ליקוטי-שיחות חלק א' פרשת וארא

  עיקרן של עשר המכות הן "דם" ו"צפרדע" . במישור הפנימי-נשמתי תוכח יעילותן של "דם" ו"צפרדע" דייקא, לשבור את "מיצרי-הבהמיות" האישיים.

  הרב יחזקאל סופר | תש"ע
  undefined
  תמוז

  צור לבבי וחלקי

  ביאור מאמר הרבי מליובאוויטש

  פסוק אחד מרגלא בפומיה דהרבי זי"ע, ירושה מבעל התניא שחצב את יסודותיה של חסידות חב"ד וסלל את דרכה, "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ". לא שפע גשמי ולא שפע רוחני, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, רק אותך לבדך מבקש יהודי. מי שמצוי בתורתו של הרבי, יודע שהמשפט הזה עובר כחוט השני במאמריו ובשיחותיו, בניגוניו ובאיגרותיו.

  הרב יהושע שפירא | תש"ע
  undefined
  תמוז

  "באהבתה ישגה תמיד"

  לפנינו לקט קצר של סיפורים ממקור ראשון בעניין אהבת התורה אצל רבינו ותיאורים מופלאים מכמה מגדולי ישראל שבאו עם הרבי במשא ומתן תורני.

  רבנים שונים | תש"ע
  undefined
  תמוז

  מעשה רבי

  ברשימתנו הנוכחית, ריכזנו לקט של סיפורים וציטטות מיוחדות, בשני נושאים מוגדרים – היות הרבי 'יהודי של שולחן-ערוך' בכל עצם מהותו, והקפדתו הנדירה לדבר ב'לשון נקייה'.

  הרב שניאור זלמן רודרמן | תש"ע
  undefined
  תמוז

  רצינות ממשיכה אמונה

  הססתי האם להמשיך ולשאול אך בסוף קיבלתי אומץ ושאלתי: "רבי, אני מתכוון ברצינות"! להפתעתי, כאשר הבטתי ברבי, ראיתי על פניו קורת רוח. על שפתיו היה מין ברק של חיוך. היתה לי הרגשה שהוא נהנה מהאמת שבמילים הללו כאילו הוא חיכה להם. הוא הביט בי ואמר: "אם אתה שואל ברצינות, דע לך שהקב"ה נמצא בתוכך, בתוך לבך".

  הרב שבתי סלביטיצקי | תש"ע
  undefined
  תמוז

  עיניו למטה ולבו למעלה

  אני מבקש לכתוב בבחינת "והחי ייתן אל לבו" – נתינת משהו מדמותו של הצדיק אשר גם במיתתו קרוי חי, אל לבנו, להסיר את לב האבן ולתת תחתיו לב בשר טהור לעבודת ה'. זאת, בעיקר באמצעות אסיפת סיפורים, שכן מטיבם המיוחד של אלו, שהם נושאים את החיים המתוארים בהם ברעננות גדולה מכל דברי הערכה מסוגננים.

  הרב צבי הירש | תש"ע
  undefined
  תמוז

  כל ימי חייו – להביא לימות המשיח

  'משיח' לא היה בשביל הרבי רק מעין מנטרה, שיש לחזור עליה שש או עשר פעמים ביום כדי להתגבר על קשיים. בשביל הרבי 'משיח' היה משהו שיש לעבוד עבורו, שיש לעסוק בו, שצריך להילחם בשבילו.

  הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ) זצ"ל | תש"ע
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il