אלול

להיות בבחינת שוֹב והוא תכלית הבריאה

מעיינותיך מס' 22 אלול תשס"ט

מעיינותיך מס' 22 אלול תשס"ט

הרב אלחנן ניר | תשס"ט