הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

פיקוח כשרות על אירועים

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

הפיקוח על הכשרות באירועים מתחיל מראשית שרשרת הכשרות המלווה כל מוצר מתחילת הכנתו ועד הגעתו לצלחת.

הרב אליקים לבנון | י"ג שבט תש"ע