הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

בישולי נוכרים

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

כשרות המאכלים משפיעה על טהרתו של האדם. כיצד קיבלה קוקה קולה את הכשרות. מקור הדין של איסור בישולי עכו"ם.

הרב יעקב שפירא | י"ג שבט תש"ע