הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

הפרשה מראש של תרומות ומעשרות בצמחי טעם ותבלינים מהגינה

מתוך הכנס הכ"א למצוות התלויות בארץ

דיני הפרשת תרומות ומעשרות לעתיד - הפרשה מוקדמת, להבא, מחייבת תנאים מסוימים ונוסחים מסויימים. האם חלקו על כך החזון איש והרב קוק זצ"ל?

הרב יהודה עמיחי | י"ג שבט תש"ע